Katılım Enerji’nin Kadın İstihdam Projesi

Kadınların iş hayatına katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik
kalkınma açısından son derece önemlidir. Dünya genelinde kadınların iş
gücüne katılımı, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde birçok fayda
sağlamaktadır.
Peki kadın istihdamının önemi nelerdir?
Toplumsal cinsiyet eşitliği: Kadınların iş hayatına katılımı, toplumsal
cinsiyet eşitliği için önemli bir adımdır. Kadınlar, erkeklerle eşit iş
fırsatlarına sahip oldukları zaman, toplumda daha eşitlikçi bir yapı
oluşur.
Ekonomik kalkınma: Kadınların iş hayatına katılımı, ekonomik kalkınma
açısından son derece önemlidir. Kadınların iş gücüne katılımı arttıkça,
ekonomik büyüme hızı da artar.
Yoksullukla mücadele: Kadınların iş hayatına katılımı, yoksullukla
mücadele açısından önemlidir. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi,
ailelerinin de refah seviyesini arttırır.
Kendine güven ve öz saygı: Kadınların iş hayatına katılımı, kendine
güvenlerini ve öz saygılarını arttırır. İş hayatında başarılı olan kadınlar,
toplumsal cinsiyet rolleri konusunda da örnek teşkil ederler.
Çocukların eğitimi: Kadınların iş hayatına katılımı, çocukların eğitimi
açısından da önemlidir. Çalışan anneler, çocuklarına daha iyi bir eğitim
sağlayabilirler.
Bizler de Katılım Enerji olarak, %93 kadın çalışan oranımızla, kadınların
iş hayatına katılımını, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik kalkınma
faaliyetlerini destekliyor, kadınların iş hayatına katılımının artması için,
eşit iş fırsatları sunulması ve toplumun kadınların iş hayatına katılımını
desteklemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Başvuru yapmak için formu doldurmanız yeterlidir.