Neden Enerji?

Dünyamızın artan nüfusu ve azalan enerji kaynakları, ülkeleri ve
şirketleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir.

Çünkü enerji; ülkelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, teknoloji alanında
ilerleyebilmeleri, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve
kalkınabilmesi için büyük önem taşır.

Bu yüzden devletler enerji kaynaklarını elde edebilmek ve bağımsız bir
ekonomiye sahip olabilmek için birbirleriyle yarışırlar. Enerjinin
hayatımızda önem sahibi olmasının bunlar gibi pek çok sebebi vardır.

Enerji Kooperatifleri Nedir?

 

Enerji kooperatifleri, üyelerinin ortak yararlanması amacıyla kurulan,
özelleştirilmemiş ve demokratik yapıya sahip enerji şirketleridir.

Üyeler, enerji üretimine ve dağıtımına katılarak, enerji maliyetlerini düşürmeyi ve kararlarını kendilerinin almasını sağlamayı amaçlar.

Bu şirketler, enerji üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder ve çevresel etkilerin minimize edilmesine öncelik verir.

Ayrıca, enerji kooperatifleri, yerel ekonomiye katkıda bulunmak ve
üyelerinin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için çalışır.

Enerji Kooperatifleri
Neyi Amaçlar?

 

Enerjinin yerelde sürdürülebilir üretimi ile ülke enerjisinde

dışa bağımlılığın düşürülmesini.

Bölgedeki enerji ihtiyacının ve kaynaklarının doğru tespiti ile rasyonel
yatırımlar yapılması ve enerji sistemindeki kayıp oranlarının azaltılmasını.

Yerel ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesini.

Sektörde alternatif yatırım modeli oluşturulmasını.

Enerjinin tüketileceği yerde üretilmesi sayesinde
bölgesel katma değer yaratılmasını amaçlar.

Projemiz hakkında
Sizi Bilgilendirelim

Müşteri hizmetlerimiz
0850 259 3422